Hos Oss Får Du Alltid Rådgivning

Vi värnar om Ert företag och vi finns därför med från start och svarar på alla era frågor ni har som kund hos oss på CRV Redovisningsbyrå.

Vi tar jobbet som Er Ekonomiansvarig – ger Er värdefulla tips för hur Ert företag ska växa.

Hos oss får du värdefulla råd som kan vara avgörande för Ditt företags ekonomi och framtid. Tveka inte – kontakta oss redan idag så kan vi visa hur vi kan hjälpa just er.

Kontakta oss

Ekonomiansvarig – här får du värdefulla tips

Hos oss får du värdefulla råd som kan vara avgörande för ditt företags ekonomi. Tveka inte – kontakta oss redan idag.

Kontakta oss

REVISON

Behöver Ditt företag revison av revisor, idag samarbetar vi med olika revisionsbyråer som då enkelt kan få underlag från den löpande redovisning vi gjort för Ditt företag.

Att revidera ditt företag är att kvalitets granska dess ekonomi. Inte bara för att myndigheterna ska få svart på vitt att din organisation sköts på rätt sätt – utan också för att hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt och engagerat förhållningssätt till din verksamhet. Detta är en viktig del av revisionsarbetet. Vi tror helt enkelt att en engagerad, kompetent och lyhörd revisor  kan bidra till att företagets ekonomi utvecklas positivt.

Ofta granskar vi ekonomisk och verksamhetsmässig förvaltning såväl som årsredovisning och bokföring för föreningar och andra sammanslutningar som inte behöver en auktoriserad revisor men där man ändå vill ha en oberoende granskning av verksamheten. Vi lämnar då en skriftlig revisionsberättelse efter revisionen.

Av den auktoriserade revisorn får du en revisionsberättelse med uttalanden och förslag. Därtill får du information och råd – muntligt och/eller skriftligt.

REDOVISNING

Vi på CRV Redovisningsbyrå erbjuder tjänster inom redovisning och ekonomihantering. Vi ser till att,  att blir det rätt från början & sparar tid och resurser så att du istället kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Vi hjälper dig som företagare med att bokföra företagets ekonomiska transaktioner, dvs. den löpande redovisningen. Varje månad upprättas en väl avstämd månadsrapport som ger dig som företagare en tydlig och rättvisande bild av hur ditt företag går. I samband med detta tar vi också fram de uppgifter som behövs för att lämna in skattedeklarationen.
Våra redovisningskonsulter genomgår regelbundet kvalitetskontroller och utbildningar vilket borgar för att redovisningen alltid är av högsta kvalitet.
Exempel på de tjänster som vi kan bistå dig med är:

  • Bokföring
  • Periodrapporter
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfaktura hantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering

RÅDGIVNING

Starta företag

Ska Du i startgroparna för att starta Din verksamhet hjälper vi Dig med att göra budget och kalkyler, registrera och starta Din firma oavsett om det är enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Vi har mångårig erfarenhet av företagandets olika frågor och problemställningar vilket gör att vi kan se till att Ni undviker eventuella fallgropar.

Bokslut & Årsredovisning

Ditt bokslut och din årsredovisning visar avgörande information om hur företaget mår. Vilket kan ligga till grund för viktiga ekonomiska beslut om till exempel expansion och utveckling. Det handlar ofta om årsbokslut, men även ett periodbokslut kan ge värdefulla fakta. Följaktligen måste varje bokslut vara tillförlitligt.

En korrekt upprättad årsredovisning måste vara lyhörd för ändrade bokslutsnormer och förändringar inom företaget.

Som redovisningskonsult med många års erfarenhet erbjuder CRV Redovisning heltäckande rapporter och beslutsunderlag.

HAR DU EN FRÅGA OM ETT BOKFÖRINGSPROBLEM?
Fråga våra experter.

STÄLL EN FRÅGA